Algemene schoolafspraken

 • Op school is er een logopediste fysiotherapeute en een gezinsspecialist aanwezig.
 • Bij ziekte graag voor 09.00 uur de school bellen.
 • De leerkracht kan u via de contactouders om hulp vragen voor activiteiten en excursies.
 • Dinsdag en donderdag is het Gruitdag. We verwachten dat de kinderen dan groente of fruit met eventueel een boterham erbij meenemen.
 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we continurooster. De kinderen spelen een 30 minuten buiten onder begeleiding van ouders en 30 minuten eten ze in de klas met de leerkracht.
 • Waardevolle spullen zoals, sleutels, mobieltjes en portemonnees kunnen in een bak gelegd worden, maar u en uw kinderen blijven er zelf verantwoordelijk voor.
 • Heeft u vragen of problemen, geef dit dan aan bij de leerkracht. Het liefst na schooltijd, we willen om 8.45 uur namelijk echt starten met de les.
 • Kijk af en toe nog even op fotopagina voor leuke foto’s en bij nieuws voor brieven en mededelingen.
 • Voor alle yurlspagina’s: kiest u in het menu school; digitale informatie.
 • Download ook de Avonturijn app op uw telefoon.
  Hier komen vaak mededelingen en leuke foto's voorbij.

 • Het gymrooster:
 Groep:    Lesdag     Van:    Tot:
 Groep 3    Donderdag   11.10 uur  -  11.55 uur
 Groep 4    Maandag   11.10 uur  - 11.55 uur
 Groep 5    Maandag   10.20 uur  - 11.05 uur
 Groep 6    Donderdag   10.20 uur  - 11.05 uur
 Groep 7    Maandag   08.45 uur  - 10.15 uur
 Groep 8    Donderdag   08.45 uur  - 10.15 uur


Groep 5 zwemt op dinsdagmiddag in de even weken.
Er wordt gezwommen van 13.30 - 14.30.
Ze kunnen iets later terug zijn i.v.m. omkleden en busvervoer.