Digitale informatie

Informatie geven en informatie opvragen gebeurt steeds meer digitaal. De leerlingen werken steeds meer met digtale schoolprogramma's
Om er voor te zorgen dat u de weg vindt in ons digitaal netwerk hebben we de mogelijkheden op een rijtje gezet.

Alle  groepen beschikken over een yurlspagina, waar u of uw kind informatie vindt over thema's, activiteiten, het huiswerk,
afspraken, opdrachten, repetities, handige oefensites of praktische tips.

groep 8:http://avonturijn8.yurls.net
groep 7: http://groep7avonturijn.yurls.net/nl/page/  
groep 6:http://avonturijnvlaardingen6.yurls.net 
groep 5:http://avonturijn5.yurls.net
groep 4:http://www.avonturijngroep4.yurls.net
groep 3:http://avonturijn3.yurls.net
kleuters:http://www.groep1en2avonturijn.yurls.net      

Welke apps en websites zijn geschikt voor jonge leerlingen?
Waar worden ze nou echt wijzer van? De nieuwe brochure '104 leerzame apps en sites' van Mijn Kind Online en Kennisnet
zet de beste leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar op een rij.
Download u hier de brochure   

Waar en wanneer is de VIB mobiel er? 

Bestuurlijke samenvoeging

Vlaardingen:  18 februari 2019

Betreft: Bestuurlijke samenvoeging

Beste ouders/verzorgers,

De MR heeft ingestemd met de bestuurlijke fusie. Vandaar dat wij u kunnen mededelen dat de fusie per 1 maart 2019 een feit is. Avonturijn zal vanaf die datum onder het interconfessionele bestuur van SIKO gaan vallen.

Als ouder zult u hier niets van merken. De school blijft namelijk Avonturijn heten, de lessen blijven op dezelfde wijze gegeven worden en het personeel dat in dienst is van Avonturijn blijft werkzaam op Avonturijn.

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur en medezeggenschapsraad.

 

Het team Avonturijn

Media
  • SIKO logo fc